Hrvatska gospodarska komora pokrenula je prije gotovo 170 godina prvo Stalno arbitražno sudište koje je i danas jedina takva ustanova u Hrvatskoj. Stalno arbitražno sudište pruža administrativno-stručno-tehničku potporu u organizaciji postupka arbitraže, postupka u kojem spor između stranaka rješava arbitražni sud koji čine jedan ili tri arbitra. Ciljevi Arbitražnog sudišta su: ubrzati postupak rješavanja svih sporova koji proizlaze iz trgovačkih ugovora (kupoprodaja, izvođenje svih vrsta građevinskih radova, građevinskih investicija, osiguranja i slično), osigurati strankama povjerljivost postupka i mogućnost odabira arbitara te umanjiti troškove postupka.

Arbitraža je u svojoj osnovi “pravo” suđenje, ali po fleksibilnijim pravilima nego što je to parnica pred državnim sudom. Postupak je uređen Zakonom o arbitraži kojim meritorna odluka suda, pravorijek, ima pravni značaj pravomoćne sudske presude. Stranke dobrovoljno ugovaraju arbitražu već u osnovnom ugovoru, čime navode kako će svoj spor riješiti na arbitražnom, a ne na redovnom državnom sudu.

Osim toga, stranke dobrovoljno mogu odabrati jednog ili tri arbitra s liste arbitara koja uključuje suce svih sudova u Hrvatskoj, ugledne profesore pravnih znanosti, specijalizirane odvjetnike i druge pravne stručnjake koji potom potpisuju izjavu da su neovisni i nepristrani u odnosu na stranke. Na taj način stranke mogu odabrati stručnjake koji su usko specijalizirani za sporno pitanje o kojem će se suditi u postupku arbitraže.

Rasterećenje sudova

“U proteklih deset godina uspješno smo razriješili više od 300 arbitražnih sporova na kojima je sudjelovalo više od 600 domaćih i inozemnih stranaka. Ponosni smo što smo okupili tim najboljih pravnih stručnjaka u Hrvatskoj koji u ulozi arbitara pomažu svim pravnim i gospodarskim subjektima u rješavanju trgovačkih sporova. Arbitražni postupak pokazao se kao najbrži, najpovoljniji i najefikasniji način za rješavanje investicijskih sporova”, izjavio je dr. sc. Branimir Kos, potpredsjednik Stalnog arbitražnog sudišta i savjetnik za pravne poslove u Hrvatskoj gospodarskoj komori, dodavši kako je u proteklih deset godina ukupna vrijednost riješenih sporova iznosila oko tri milijarde kuna.

Prema podacima Hrvatske gospodarske komore, u proteklih su se deset godina na Stalnom arbitražnom sudištu većinom odvijali veliki građevinski, investicijski sporovi (čak 40 posto). Osim toga, 30 posto sporova imalo je međunarodni karakter te su se odnosili na stranke iz inozemstva.

Arbitražni postupak traje znatno kraće od sudskog postupka pred državnim sudom jer u arbitraži nema višestupanjskog odlučivanja. Nakon avansne uplate za provođenje postupka arbitraže sud šalje poziv tuženoj stranci, formira se sud i organiziraju se saslušanja i rasprave. Naposljetku sud donosi arbitražnu presudu, to jest pravorijek, koji ima pravnu snagu jednaku presudi državnog suda i omogućuje provođenje ovrhe u odgovarajućem postupku.

Povjerljiv postupak

Zbog bitno kraćeg trajanja arbitražnog postupka, koji u prosjeku traje do godinu dana, i jednostupanjskog odlučivanja stranke u arbitražnom postupku plaćaju manje kamate na glavnu obvezu, imaju manje troškove odvjetničkog zastupanja i manje ukupne troškove postupka.

Visina troškova arbitraže ovisi o vrijednosti predmeta spora (VPS) i o broju arbitara. U slučaju da stranke odaberu tri arbitra, postupak će biti skuplji, no i dalje jeftiniji nego da se spor vodio pred državnim sudom.

Postupak arbitraže prema zakonu je povjerljiv postupak, što znači da je javnost potpuno isključena iz procesa i nema pravo prisustvovati raspravama te zatražiti uvid u arbitražne spise. Navedenim postupcima strankama se jamči potpuna povjerljivost i zaštita podataka, sloboda odabira stručnog kadra u ulozi arbitra te jednostavniji, jeftiniji i brži tijek postupka. Kraćim i efikasnim rješavanjem sporova oslobađa se likvidnost poduzetnika i ukupnog gospodarstva te smanjuje pritisak na državne sudove.
Više informacija o Stalnom arbitražnom sudištu pri Hrvatskoj gospodarskoj komori možete pročitati na poveznici.

 

Podijeli