U sav taj pobješnjeli rat koji je već mjesec dana razarao Vukovar, zapovjednik Mile Dedaković – Jastreb zajedno sa svojim dozapovjednikom Brankom Borkovićem – Mladim Jastrebom, pokušavao je dati neki “smisao i red”.

Drama u zapovjedništvu

Kako je teško bilo obnašati tu zadaću u trenutku potpunog okruženja grada nadmoćnom JNA i koliko je vještine zahtjevalo prepoznati bitne strateške točke, te rasporediti raspoloživu vojsku na ključne pozicije, svjedoči slabo poznat video zapis iz rujna 1991. godine.

Osim Jastreba i Mladog Jastreba koji reporteru Nedžadu Haznadaru pokazujući na karti tumači trenutačnu situaciju u Vukovaru, na videu zapovjedništva jasno se vidi i vrlo angažirana doktorica Vesna Bosanac, te još nekolicina hrvatskih branitelja.

“Prekinite s paljbom!”

“Crni, prekinite s paljbom! Nemojte više minobacačima tući vojarnu”, jasno se čuju naredbe koje izdaje Dedaković, dok se od novinara doznaje kako je u pitanju 17. rujna, svega desetak dana prije dolaska 58-rice pripadnika HOS-a koje zapovjednik raspoređuje na najtežu liniju obrane – Sajmište.

Video zapis zapovjedništva Vukovara nastao je u trenutku žestokih borbi, svega 14 dana prije nego li je završila prva faza rata u Vukovaru. Završetkom prve faze smatra se trenutak u kojem se hrvatska obrana organizirala i pojačala otpor, zbog čega je JNA bila prisiljena na nove mobilizacije, novačenja i strategije.

Podijeli